Uszkodzenie opony na dziurze. Jak dochodzić odszkodowania od zarządcy drogi?

29-11-2019 20:00

Uszkodzony samochód na dziurze to duży problem dla wielu osób. W Polsce nie brakuje kierowców, którym przytrafiło się uszkodzenie opony na dziurze. Jeśli jesteście jednymi z nich oraz zastanawiacie się, jak uzyskać odszkodowanie za uszkodzone koło na drodze, podpowiadamy, co należy zrobić i jak złożyć wniosek o odszkodowanie za uszkodzenie opony.

Uszkodzony samochód na dziurze – kto za to odpowiada?

Skutecznie dochodzenie odszkodowania za ​uszkodzenie opony na dziurze ​wymaga ​przede wszystkim ustalenia, kto odpowiada za stan danej drogi, czyli kto jest jej zarządcą. To bowiem od tego podmiotu trzeba będzie później dochodzić ​odszkodowania za uszkodzone koło na drodze​.

Ustawa o drogach publicznych wskazuje, że obowiązkiem zarządcy drogi jest przeprowadzanie kontroli stanu dróg oraz wykonywanie robót utrzymaniowych, interwencyjnych czy zabezpieczających. Pisząc wprost – to na zarządcy drogi ciąży utrzymanie jej w dobrym stanie i naprawa usterek takich jak m.in. dziury.

Kiedy przydarzy nam się ​uszkodzenie opony na dziurze, w pierwszej kolejności powinniśmy wezwać policję lub straż miejską. To od nich uzyskamy dokument potwierdzający zdarzenie. Do tego warto zrobić zdjęcia ukazujące zniszczony fragment jezdni oraz ​uszkodzony samochód na dziurze​. Pamiętajmy też, aby zachować rachunki, np. z holowania czy naprawy auta. Będą one później niezbędne, aby udowodnić zaistnienie szkody oraz koszty jej naprawy. Z kolei jeśli podróżowaliśmy z pasażerami, będą mogli oni wystąpić jako nasi świadkowie potwierdzający zdarzenie.

Jak uzyskać odszkodowanie za uszkodzone koło na drodze?

Wniosek o odszkodowanie za uszkodzenie opony lub samochodu musimy złożyć do zarządcy danej drogi. W zależności od rodzaju drogi zarządcą może być np. GDDKiA, zarząd województwa, zarząd powiatu, wójt, burmistrz czy prezydent. Może się też zdarzyć, jak ma to miejsce w przypadku niektórych odcinków autostrad, że zarządcą jest prywatna spółka.

Warto pamiętać, że zarządca drogi niejednokrotnie ma wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W takim przypadku może skierować nas do swojego ubezpieczyciela. Jeśli tak się stanie, musimy dostarczyć tam nasz ​wniosek o odszkodowanie za uszkodzenie opony​, zaś ubezpieczyciel powinien nam doręczyć swoją decyzję o przyjęciu lub też odmowie przyjęcia odpowiedzialności za szkody. W przypadku akceptacji otrzymamy ​odszkodowanie za uszkodzone koło na drodze​. W razie odmowy ubezpieczyciela możemy złożyć reklamację lub pozew do sądu.